Referenser

Sedan 1984 har vi haft förmånen att få hjälpa ett stort antal företag, med att leverera information och insikter.

Behovet av att samla in och rapportera information har bara ökat med åren. Hand i hand med det ökade behovet har även metoderna för datainsamling både förenklats och effektiverats.

Eftersom vi är ett oberoende undersökningsföretag har vi möjligheten att vara verksamma i de flesta branscher och organisationer, statligt som privat.

INTERNATIONELLT CENTRUM FÖR LOKAL DEMOKRATI, ICLD

"Vi anlitade SveMa för att få uppfattning om kännedomen om vår organisation och verksamhet hos svenska kommuner och regioner. Vi gjorde dels en första baseline som sedan ett år senare upprepades för att kunna beskriva förändringen. Allt har fungerat utmärkt från insamlande, bearbetning och till slutrapport. Vår projektledare har varit ett bra stöd, tillmötesgående och trevlig!"

Depend Cosmetic Aktiebolag

"Vi har genomfört två marknadsundersökningar med SveMa och är mycket nöjda med hela processen, från engagemanget och kunskapen i utformning av frågorna, till det smidiga genomförandet och efterarbetet med analys av svaren. Den proffsiga sammanställningen med resultatet har gett oss en bättre förståelse för kundens köpbeteende, ett viktigt underlag vid framtagning av nya produkter."

Destination Kosta AB

"Vi anlitar SveMa för att ha koll på hur vårt varumärke uppfattas och vad i vår kundkommunikation som ger ett mer beständigt avtryck. Den är för oss ett hjälpmedel att anpassa och finslipa vårt marknadsarbete. En detalj som har ändrats var en devis vi tidigare använde regelbundet, ”I hjärtat av glasriket”, togs bort och ersattes av en annan som vi ibland använde, ”Kosta - en plats att uppleva”, den senare hade ett betydligt bättre obs-värde."

AB Bostäder Lidköping

"Tack för en väl genomförd marknadsundersökning! Jag har känt mig trygg och fått råd och stöd i de frågor jag haft under tidens gång. Ni tillförde mycket till processen i vårt arbete kring att utveckla ett nytt bostadsområde, från rätt utformade frågor fram till en väl utarbetad analys av svaren ni fått in. Vi har använt oss av materialet från er och tagit ett beslut utifrån det. Återkopplingen under arbetes gång har varit toppen! Jag blev imponerad över hur snabbt och effektivt ni levererade resultatet. Lätt och smidigt, helt enkelt!"

Macro International AB

”Med SveMas undersökning hittade vi ett stort behov bland de som renoverar sina badrum, som vi faktiskt inte visste fanns. Detta gjorde att vi tog fram en helt
ny produkt. Skagenrack är numera vår storsäljare och utan SveMas undersökning hade inte denna produkt existerat.”

Ramundbergets Alpina AB

"Väldigt glad att mitt val utav leverantör av varumärkesundersökning föll på SveMa - mötet med Camilla var mycket positivt. Hon är alltid vänlig och tillmötesgående samt levererar mer än vad som är utlovat. Kan varmt rekommendera henne som samarbetspartner."

Boon Edam Sweden AB

"Vi på Boon Edam har kontinuerligt använt oss av SveMa´s varumärkesundersökningar de senaste åren.
De ger oss möjlighet att få kunskap över hur kunder och icke-kunder uppfattar vårt varumärke, samt att vi ser hur utvecklingen sker över åren.
Detta är värdefullt för oss i vårt arbete."

Ångtvättbilen AB

"Vi använder regelbundet SveMa som partner för att mäta vårt företags varumärkeskännedom, samt för att fånga upp vad kunder/icke kunder associerar Ångtvättbilen med. Vi har samarbetat med SveMa i cirka 15 års tid och är mycket nöjda med samarbetet."

Skandinaviska Områdesskydd AB

"Joakim har varit vår kontakt under flera år och han ger relevanta och genomtänkta analyser av de svar vi fått genom att vara med i varumärkesbarometern. Det gör att undersökningen i sig verkligen får ett extra värde, och mitt jobb blir en smula enklare. Tack för det!"

Några av våra kunder