SpecialBarometern är vår mest flexibla tjänst

Med SpecialBarometern, vår specialanpassade undersökning, samlar vi in och redovisar information och insikter för ett exklusivt ändamål/kund, som inte täcks av våra förpackade produkter.

Vad är en specialanpassad undersökning?

SpecialBarometern är en helhetslösning som erbjuder värdefull information och insikter för att stödja dina framtida beslutsprocesser. I samarbete med dig och ditt företag utformar vi skräddarsydda lösningar som passar just dina företagsbehov. Vårt mål är att uppfylla dina förväntningar och skapa en rapport som ger dig de insikter du söker för att optimera ditt företags prestanda.

Hur fungerar det?

Processen för en specialanpassad undersökning är enkel. Du delar med dig av ditt syfte och dina mål för undersökningen, och vi tar hand om resten. Vi designar, genomför och sammanställer all data i en rapport från din undersökning som vi sedan levererar till dig. Vi arbetar tätt tillsammans med dig under hela processen för att säkerställa att undersökningen uppfyller dina förväntningar.

Våra vanligaste tjänster

Vi har paketerat de 8 vanligaste undersökningarna vi har blivit ombedda att genomföra

VarumärkesBarometern

SveMas verktyg hjälper kunder att få kontroll över sitt varumärke och mäter igenkänningsgrad, associationer, omdöme och lojalitet.

PersonalBarometern

Undersöker hur företagets viktigaste resurs, den egna personalen, mår och trivs på jobbet. En glad och nöjd personal ger en ökad effektivitet och vinst.

KundBarometern

Vänder sig mot företagets egna kunder, för att förbättra relationen med sina befintliga kunder, hitta områden att förbättra och lära känna kunderna bättre.

MarknadsBarometern

MarknadsBarometern mäter hur ett varumärke står sig mot resten av marknaden

VillaBarometern

VillaBarometern är en rikstäckande mätning som vänder sig till villa & husägare. En unik möjlighet att få insikt i dagens aktuella villaägande.

SpecialBarometern

SpecialBarometern innefattar alla skräddarsydda undersökningar som är unik för varje företag.

AnnonsBarometern

AnnonsBarometern mäter hur en eller flera annonser uppfattas, tolkas och bedöms i fråga om seriositet, tydlighet och huruvida den föranleder ett köp.

KommunBarometern

KommunBarometern mäter en kommuns logotyp i en omnibusmätning, för att redogöra dess kännedom, omdöme och lojalitet mot en specifik tidnings läsarkrets.