Hur stor är lojaliteten för ditt varumärke?

SveMa har sedan 1984 hjälpt företag att undersöka hur de uppfattas på marknaden i form av igenkänningsgrad, omdöme, lojalitet och de associationer varumärket har med VarumärkesBarometern.

Oavsett vilket behov företag har kan SveMa undersöka och leverera en tydlig marknadsrapport med lättolkat resultat. Kunderna upplever det som en stor trygghet att man genom hela processen har en egen projektledare som hjälper till med allt från start till mål.

– Det är en styrka att företag vågar fråga sina kunder vad de tycker och hur de uppfattar dem. Företag får bättre förståelse och kan tillmötesgå kundernas behov utifrån deras önskemål.

Ditt varumärke lever i din målgrupps medvetande varje dag, men vet du egentligen hur väl igenkända ni är samt
vad ni associeras med?

Med hjälp av VarumärkesBarometern får ni reda på detta. Det händer ibland att företagets resultat skiljer sig väsentligt från sin egen självuppfattning. Detta behöver inte vara något negativt utan vi ger då företaget ett riktigt bra verktyg för att arbeta vidare med sina marknadsåtgärder.

Deltag i ett exempel av VarumärkesBarometer som har genomförts i Dagens Industri
>> Klicka här för att deltaga

Våra vanligaste tjänster

VarumärkesBarometern

SveMas verktyg hjälper kunder att få kontroll över sitt varumärke och mäter igenkänningsgrad, associationer, omdöme och lojalitet.

PersonalBarometern

Undersöker hur företagets viktigaste resurs, den egna personalen, mår och trivs på jobbet. En glad och nöjd personal ger en ökad effektivitet och vinst.

KundBarometern

Vänder sig mot företagets egna kunder, för att förbättra relationen med sina befintliga kunder, hitta områden att förbättra och lära känna kunderna bättre.

MarknadsBarometern

MarknadsBarometern mäter hur ett varumärke står sig mot resten av marknaden

VillaBarometern

VillaBarometern är en rikstäckande mätning som vänder sig till villa & husägare. En unik möjlighet att få insikt i dagens aktuella villaägande.

AnnonsBarometern

AnnonsBarometern mäter hur en eller flera annonser uppfattas, tolkas och bedöms i fråga om seriositet, tydlighet och huruvida den föranleder ett köp.

KommunBarometern

KommunBarometern mäter en kommuns logotyp i en omnibusmätning, för att redogöra dess kännedom, omdöme och lojalitet mot en specifik tidnings läsarkrets.

SpecialBarometern

SpecialBarometern innefattar alla skräddarsydda undersökningar som är unik för varje företag.