Om SveMa

Affärsidé

SveMa skall på klienters uppdrag genomföra innovativa undersökningar som är tids- och kostnadseffektiva. 

Vision

SveMa skall bli den europeiska marknadens mest tids- och kostnadseffektiva samarbetspartnern på att göra innovativa undersökningar.

Företagsstruktur

SveMa AB är dotterföretag till SMRI, Strategic Market Research Institute. SMRI är moderbolag för en mindre privatägd koncern med dotterföretag inom Sverige.

SveMa grundades 1984 och huvudkontoret är placerat i Mölnlycke. Idag är vi 10 anställda och SveMas VD är Roland Norberg sedan 1996.