KundBarometern ger en tydlig bild av era kunder

Öka försäljningen genom att bättre förstå kundernas behov och önskemål.

Identifiera upplevda flaskhalsar och faktorer som kan förbättras.
Man visar kunderna att deras åsikter och synpunkter värdesätts och lyssnas på.

Visa dina kunder att du bryr dig om vad de tycker!

  • Hur uppfattar kunderna er på marknaden?
  • Hur väl känner kunderna till er?
  • Känner du till deras köpvanor?
  • Är ni deras förstaval?
  • Kommer kunderna att rekommendera er till andra?

Våra vanligaste tjänster

Vi har paketerat de 8 vanligaste undersökningarna vi har blivit ombedda att genomföra

VarumärkesBarometern

SveMas verktyg hjälper kunder att få kontroll över sitt varumärke och mäter igenkänningsgrad, associationer, omdöme och lojalitet.

PersonalBarometern

Undersöker hur företagets viktigaste resurs, den egna personalen, mår och trivs på jobbet. En glad och nöjd personal ger en ökad effektivitet och vinst.

KundBarometern

Vänder sig mot företagets egna kunder, för att förbättra relationen med sina befintliga kunder, hitta områden att förbättra och lära känna kunderna bättre.

MarknadsBarometern

MarknadsBarometern mäter hur ett varumärke står sig mot resten av marknaden

VillaBarometern

VillaBarometern är en rikstäckande mätning som vänder sig till villa & husägare. En unik möjlighet att få insikt i dagens aktuella villaägande.

AnnonsBarometern

AnnonsBarometern mäter hur en eller flera annonser uppfattas, tolkas och bedöms i fråga om seriositet, tydlighet och huruvida den föranleder ett köp.

KommunBarometern

KommunBarometern mäter en kommuns logotyp i en omnibusmätning, för att redogöra dess kännedom, omdöme och lojalitet mot en specifik tidnings läsarkrets.

SpecialBarometern

SpecialBarometern innefattar alla skräddarsydda undersökningar som är unik för varje företag.