GDPR & Sekretess

GDPR

SveMa arbetar aktivt för att implementera alla tjänster och funktioner i enlighet med aktuella GDPR direktiven.

Sekretess

Alla respondenter behandlas konfidentiellt och inga person eller adressuppgifter lämnas ut till tredje part.
Har du frågor kring säkerheten och datalagring, vänligen kontakta oss för mer info.

Cookies

Besökare på hemsidan kan komma att få cookies sparade på sin dator.