We have packaged our most common surveys!

In order to develop a company with its services and products, necessary feedback from the user / target group is needed. Feedback is only available by asking the user. Surveys are conducted in many different areas and for many different purposes. For example, the target audience can be staff, customers, site visitors, or any other audience or activity that is interesting for your business development.

If you need any special or custom type of survey, please contact us and tell us about your needs!

VarumärkesBarometern

SveMas verktyg hjälper kunder att få kontroll över sitt varumärke och mäter igenkänningsgrad, associationer, omdöme och lojalitet.

PersonalBarometern

Undersöker hur företagets viktigaste resurs, den egna personalen, mår och trivs på jobbet. En glad och nöjd personal ger en ökad effektivitet och vinst.

KundBarometern

Vänder sig mot företagets egna kunder, för att förbättra relationen med sina befintliga kunder, hitta områden att förbättra och lära känna kunderna bättre.

MarknadsBarometern

MarknadsBarometern mäter hur ett varumärke står sig mot resten av marknaden

VillaBarometern

VillaBarometern är en rikstäckande mätning som vänder sig till villa & husägare. En unik möjlighet att få insikt i dagens aktuella villaägande.

KommunBarometern

KommunBarometern mäter en kommuns logotyp i en omnibusmätning, för att redogöra dess kännedom, omdöme och lojalitet mot en specifik tidnings läsarkrets.

SpecialBarometern

SpecialBarometern innefattar alla skräddarsydda undersökningar som är unik för varje företag.

AnnonsBarometern

AnnonsBarometern mäter hur en eller flera annonser uppfattas, tolkas och bedöms i fråga om seriositet, tydlighet och huruvida den föranleder ett köp.

We work customer-oriented with focus on cost-effectiveness

We put the customer’s needs and quality into focus. SveMa is a quality-focused company because we know that quality is worthwhile. We are a learning company, why we encourage our employees to constantly question, investigate and try new ways. And not least, evaluate both their duties and their work performance.

We can offer market research with the same content as traditional research institutes, but at a significantly lower price.

Ett urval av våra kunder